Församlingens fokus - vår vision

Vår vision är att växa

- Uppåt i relation till Gud

- Inåt i relation till varandra

- Utåt i relation till omvärlden.

Församlingens funktion – vår verksamhet

Församlingens funktion är att hjälpa människor att komma närmare Gud, närmare varandra, och att betjäna människor med de gåvor och den kraft Gud har gett. Detta gör vi genom att berätta budskapet om Jesus i vår omgivning och bedriva verksamhet av olika slag.

  • Vi firar gudstjänst.
  • Vi samlas i hemgrupper.
  • Vi har samlingar för barn, tonåringar och daglediga.
  • Vi har andakter och bibelstudier.
  • Vi har social verksamhet.

Läs mera på sidan Verksamhet.

Vi bygger församling tillsammans, barn och vuxna i alla åldrar.

Några viktiga församlingspraktiker: