Vi är en kristen gemenskap som tillhör pingströrelsen i Sverige, Pingst – Fria församlingar i Samverkan. Vi är vanliga människor som tror, älskar, följer och tillber Jesus Kristus.

Idag är vi 430 pingstförsamlingar i Sverige, med ungefär 85 000 medlemmar, som samarbetar för att Guds kärlek ska bli synlig i vårt land.

Lär mer om vår tro och hur församlingen fungerar på sidorna i menyn. 

Mera information om pingströrelsen hittar du på Pingst – Fria församlingar i Samverkan.