Fundament

Pingströrelsen är en kristen frikyrkorörelse med Jesus i centrum. Församlingen bekänner sig till klassisk kristen tro på Bibeln som Guds Ord, och som den sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsen.

Se mera om tro hos Pingst – Fria församlingar i Samverkan.

Våra rötter

Församlingens förankring

Det finns en mängd betoningar och skillnader inom kristendomen. Vår församling har en historisk teologisk förankring som är, tillsammans med Bibeln som Guds Ord, utgångspunkten för vår förkunnelse och tro idag. Vår teologiska profil har rötter i en missionsrörelse präglad av pingstkarismatisk, evangelikal och baptistisk kristendom.

Pingstkarismatisk kristendom har sitt ursprung från pingstdagen som vi läser om i Nya Testamentet då Anden föll över Jesu lärjungar. Den moderna pingstväckelsen uppstod på Azusa Street i Los Angeles, USA, i början av 1900-talet och överfördes av kristna ledare till Sverige. Pingstväckelsen betonar Bibelns auktoritet och upplevelse av Andens kraft till att vara vittne för Jesus. Karismatik innebär att Helig Ande gett oss olika gåvor för att betjäna varandra och därmed bygga upp församlingen.

Evangelikal kristendom är den rörelse som kommer från den protestantiska reformationstiden. Den slår vakt om Bibelns auktoritet och trovärdighet, Kristi försoning, personlig omvändelse och lärjungaskap. Människan är skapad till Guds avbild, men har vänt sig bort från Gud och behöver därför kallas till tro och omvändelse. Genom Kristi försoning på korset är detta möjligt för alla människor. Tron uttrycks i efterföljelsen till Jesus.

Baptistisk kristendom betonar att den lokala församlingen är en gemenskap där var och en personligen bekänt sin tro på Jesus Kristus genom att låta döpa sig. Missionsinriktad kristendom betonar missionsuppdraget som inkluderar hela människan. Evangelisation, församlingsgrundande och socialt arbete är grundpelarna i en missionsinriktad kristendom. Vi samarbetar med andra kyrkor i vår stad för att förverkliga missionsuppdraget. Genom vår verksamhet har vi möjlighet att hjälpa människor på olika sätt.