Välkommen
att kontakta oss

 

EXPEDITIONEN

ORDFÖRANDE - David Karlsson

 

 

 

 

Vi som jobbar i Karlskoga Pingstförsamling

Tf PASTOR & FÖRESTÅNDARE - Jörgen Ringbäck