Vår historia

Församlingens födelse – vår historia

I början av 1900-talet drog pingstväckelsen in över vårt land. Bland många blev en sömmerska, Maria Karlsson, döpt i den Helige Ande. Hon berättade frimodigt om Jesus makt att frälsa, hela och döpa i Helig Ande. Våren 1922 flyttade hon från Karlstad till Karlskoga. Hon började be tillsammans med några andra. Den första dopförrättningen ordnades 1925 då fem personer döptes till Kristus, i Möckeln. De döpta träffades regelbundet för att be tillsammans. Möten hölls, fler döptes och fick uppleva Andens dop. Församlingen bildades 6 december 1930, den bestod då av 33 medlemmar.

(Bilden till höger är hämtad från den jubileumsskrift som gav ut till församlingens
50-årsjubileum 1980.)

Församlingens första kyrka var belägen på Gustavsgatan 10, alltså mellan dagens höghus med nummer 6 och 10. Kyrkan byggdes av församlingens egna resurser under 1930, och var klar tills församlingen bildades.

Den nuvarande kyrkan, vid Centralplan, invigdes 1955. Den har renoverats i flera omgångar, och entrén har byggts ut till nuvarande utseende.

 

 

Församlingens form – vår organisation  

Föreningsmodellen

Församlingens liv och uppdrag måste ha en fungerande organisation. Organisationen regleras formellt av dess stadgar. Där framgår att vi är en ideell förening. Som komplement till stadgarna finns en Församlingsordning. Denna beskriver mera allmänt hur församlingen fungerar och verkar.

Församlingsledning

Församlingsledningen, styrelsen, väljs  vid församlingens årsmöte. Den har  ansvar för teologi, ekonomi, personal, fastigheter, ledning, samt vård och omsorg i församlingen.

Församlingens ekonomi

Församlingens verksamhet finansieras huvudsakligen genom gåvor. Medlemsavgift eller inträdesavgift förekommer inte.

Församlingsgemenskap

Den som tror på Jesus Kristus och är troendedöpt är välkommen att bli medlem i församlingen.